Nabídka

POZOR: Nevlastním kulaté razítko pro provádění ověřených překladů.

Přeložím vám samozřejmě z angličtiny a do angličtiny cokoliv, ale největší radost mi uděláte náročnými specializovanými věcmi jako třeba překlady písní nebo poezie, tak aby se rýmovala i ve výsledném překladu.
Stejně tak mě zaujme třeba překlad jídelních lístků nebo manuálů k elektronice a strojům, dokumentace k softwaru, apod.
Kategorie sama o sobě jsou anglické kulturně specifické texty psané nářečím nebo pojednávající o moderních městských subkulturách, reáliích anglofonních zemí, specifických kulturních prostředích apod.

Ceny překladů vycházejí ze základní taxy 300 Kč/NS a upravuji je individuálně pro každou zakázku podle náročnosti textu. Ke každé zakázce vystavuji fakturu a platby přijímám zásadně převodem na účet, jelikož se odmítám účastnit systému EET.